AUTO-MOTO-CONSULTING, s.r.o.                                

AUTO-MOTO-CONSULTING - Váš poradce v silniční dopravě...

 

 

 

Domů
Poradenství
Kurzy,semináře
Grafické studio
Cestovní agentura
Znalecké posudky
Fotogalerie
Prodej vozidel
Projekt
Kontakt

 

CESTOVNÍ AGENTURA

 

znalecké posudky (podle zákona 36/1967 Sb.o znalcích a tlumočnících

ve znění předpisů)

 

                  Obor : DOPRAVA

 Odvětví : Doprava městská a silniční

    Specializace :

              Posuzování příčin dopravních nehod

Obor : EKONOMIKA

 Odvětví : Ceny a odhady

    Specializace :

 Motorová vozidla

   Stroje, strojní zařízení, manipulační technika, vybavení 

   kanceláří a domácností

 Obor: STROJÍRENSTVÍ

    Odvětví: Strojírenství všeobecné

     Specializace :

    Technický stav motorových vozidel, strojů a strojních

  zařízení

 

 Znalecké posudky vyhotovuje znalec Ing.Jaroslav Průša.

                                                                                      ZNALEC 

 

odborná vyjádření ( podle zákona 141/1961 Sb.o trestním řízení soudním

- trestní řád ve znění pozdějších předpisů a podle zákona 99/1963 Sb. občanský

soudní řád ve znění pozdějších předpisů )

 

    Podle § 105 odst.1 věta druhá trestního řádu: "Místo přibrání znalce je možno se spokojit

v jednoduchých případech s potvrzením nebo odborným vyjádřením příslušného orgánu, o jejichž

správnosti nejsou pochybnosti".

Podobně § 127 odst.4  občanského soudního řádu: "Místo posudku znalce lze použít potvrzení

nebo odborné vyjádření příslušného orgánu, o jejichž správnosti nemá soud pochybnosti".

K odbornému vyjádření zaujal své stanovisko Nejvyšší soud ČSR svým rozhodnutím z 26.9.1984

( 11 To 79/84 ): "Odborné vyjádření podle § 105 odst. 1 věta druhá tr.řádu je oprávněn podat

jen příslušný orgán, nikoli jednotlivec jako soukromá osoba".

 

Obory:              Doprava, Ekonomika, Strojírenství

Odvětví:           Doprava městská a silniční, Ceny a odhady, Strojírenství všeobecné

Specializace:   Mechanika pohybu vozidel. Ceny a odhady dopravních prostředků silniční dopravy

                        včetně  přepravného. Stroje, strojní zařízení, manipulační technika, vybavení kance-

                        láří a domácností.

 

Odborná vyjádření vyhotovuje společnost  AUTO-MOTO-CONSULTING, s.r.o.

 

V červnu 2006 jsme se stali smluvními experty

ÚSTAVU SILNIČNÍ A MĚSTSKÉ DOPRAVY a.s. Praha

                                                       

                                            Poslední aktualizace: 24. 01. 2007