AUTO-MOTO-CONSULTING, s.r.o.                                

AUTO-MOTO-CONSULTING - Váš poradce v silniční dopravě...

 

 

 

Domů
Poradenství
Kurzy,semináře
Grafické studio
Cestovní agentura
Znalecké posudky
Fotogalerie
Prodej vozidel
Projekt
Kontakt

 

CESTOVNÍ AGENTURA

   

    Pořádání odborných kurzů, školení a vzdělávacích akcí

 

bullet

Silniční doprava, zásady bezpečné jízdy, uložení nákladu

 
bullet

Osnova kurzu, školení nebo semináře je přizpůsobena především každému dopravci podle jeho

          interních potřeb, problémů a požadavků. Rovněž termíny jsou přizpůsobeny požadavkům a potře-

          bám, aby  byl co nejméně  narušen provoz vozidel a využit stanovený čas řidičů.

 
bullet

V oblasti zásad bezpečné jízdy je v současné době doporučen seminář „Dráha potřebná k za-

           stavení“ a seminář „Chodci a řidiči“.

 
bullet

K prezentaci je použit PC s datovým projektorem. Jednotlivé obrazy a texty jsou komentovány

          přednášejícím. Diskuze je buď průběžná nebo po blocích. Je to vždy otázka dohody s poslucha-

          či nebo zadavatelem.

 

  Semináře DRÁHA POTŘEBNÁ K ZASTAVENÍ  a  seminář CHODCI A ŘIDIČI

.

 

                                            Poslední aktualizace: 24. 01. 2007