AUTO-MOTO-CONSULTING, s.r.o.                                

AUTO-MOTO-CONSULTING - Váš poradce v silniční dopravě...

 

 

 

Domů
Poradenství
Kurzy,semináře
Grafické studio
Cestovní agentura
Znalecké posudky
Fotogalerie
Prodej vozidel
Projekt
Kontakt

 

CESTOVNÍ AGENTURA

 

ŘIDIČ PROFESIONÁL V ZÁCVIKU

I N F O R M A C E   pro uchazeče 

 

Hlavním cílem rekvalifikace je naplnit dlouhodobě neuspokojovanou poptávku autodopravců v České republice mj. po profesionálních řidičích nákladní automobilové dopravy rekvalifikací nezaměstnaných a zájemců o zaměstnání a vytvořit tak rovnováhu mezi vysokou poptávkou po těchto profesionálech a výrazně nedostatečnou nabídkou kvalifikovaných pracovních sil - řidičů s potřebnými znalostmi a dovednostmi.

Na zmíněný projekt jsou vyčleněny z fondu Evropské unie pro rok 2007 a 2008 finanční prostředky a bude se realizovat v okrese Děčín za podpory Úřadu práce města Děčín.

Po absolvování příslušného základního výcviku v externí autoškole bude vzdělání absolventů rozšířeno o  psychologií a fyziologií práce řidiče, zásady bezpečné jízdy, dopravní legislativu a praktickou činnost řidiče z povolání, spojenou s  jízdami za standardních i extrémních podmínek, nakládkou a vykládkou nákladu včetně jeho upevnění, údržbou a opravami dopravních prostředků, skladováním zboží, organizací přeprav - dispečinkem a s celním řízením při exportních a importních přepravách, a to vše se zahrnutím jazykového minima v německém jazyce.

Řidiči, kteří absolvovali běžnou autoškolu, sice mají mnohdy potřebné řidičské oprávnění k výkonu povolání, chybí jim však další znalosti – jazykové, zeměpisné (zejména u mezinárodní přepravy), ale i obchodní dovednosti, nemají osvojeny praktické dovednosti při nakládání a vykládání nákladu, včetně jeho bezpečného upevnění, řízení vozidla za ztížených podmínek apod.

Přínos pro rekvalifikanty:

Zvýšení kvalifikace prostřednictvím rekvalifikačních kurzů (úspěšní absolventi nebudou mít problém s nalezením pracovního místa - již nyní je po řidičích velká poptávka a v následujících letech se tato poptávka v souvislosti s aplikací silničního zákona ještě zvýší) 

POSTUP UCHAZEČŮ O REKVALIFIKACI :  

1.    Vyplnění Závazné přihlášky a vyplnění Žádosti o výpis z rejstříku trestů (bez kolku), zaslání na adresu :  BOHEMIA CARGO s.r.o., Chmelnická 98, 405 02 Děčín 12 - Vilsnice

2.    Výběr úspěšných uchazečů (a náhradníků), písemné oznámení výsledků výběru na adresu uchazečů, která musí být uvedena v Závazné přihlášce  ( v průběhu měsíce února)

3.    Prohlídka u lékaře

4.    Vyšetření : psychologická laboratoř, neurologické vyšetření a EEG

5.    Absolvování autoškoly - bude hrazeno z prostředků EU (přibližně jeden měsíc – podle kategorie rozšíření   skupin)

6.    Absolvování nadstavbového studia – kombinace v kombinaci s praxí (přibližně jeden měsíc)

7.    Nástup uchazečů do praxe u vybraných dopravců 01.07.2007

8.    Ukončení rekvalifikace 30.06.2007 (30.06.2008) 

Vybraným uchazečům je hrazeno z prostředků Evropského sociálního fondu:

-          kolek na Žádost o výpis z rejstříku trestů

-          lékařská prohlídka a vyšetření související s rekvalifikací

-          autoškola – rozšíření řidičského oprávnění podle příslušné kategorie

-          nadstavbové studium

-          příspěvek v době absolvování praxe u dopravců                      DOTAZNÍK

                                            Poslední aktualizace: 24. 01. 2007