AUTO-MOTO-CONSULTING, s.r.o.                                

AUTO-MOTO-CONSULTING - Váš poradce v silniční dopravě...

 

 

 

Domů
Poradenství
Kurzy,semináře
Grafické studio
Cestovní agentura
Znalecké posudky
Fotogalerie
Prodej vozidel
Projekt
Kontakt

 

CESTOVNÍ AGENTURA

 

                       PORADENSTVÍ

Silniční doprava

   Přepravní smlouvy

   Nákup dopravních prostředků

   Prodej dopravních prostředků

   Ekonomika provozu dopravních prostředků

   Uložení nákladu

   Uplatnění škody způsobené na nákladu, vozidlech silniční dopravy, strojích,

   strojních zařízeních a manipulační technice

   Reklamace závad

 

Dopravní nehody

    Rozbor dopravní nehody po stránce právní a po stránce technické

    Doporučení postupu po dopravní nehodě

    Likvidace následků dopravní nehody – škody na zdraví a na majetku 

                                            Poslední aktualizace: 24. 01. 2007