AUTO-MOTO-CONSULTING, s.r.o.                                

AUTO-MOTO-CONSULTING - Váš poradce v silniční dopravě...

 

 

 

Domů
Poradenství
Kurzy,semináře
Grafické studio
Cestovní agentura
Znalecké posudky
Fotogalerie
Prodej vozidel
Projekt
Kontakt

 

CESTOVNÍ AGENTURA

                                                                                                                         

     A M C - Cestovní agentura  

                      

                                                             FOTOGALERIE  K  VÝLETŮM

 

Vznikla v průběhu roku 2005. Živnostenský list byl vydán 10.ledna 2005 na "Provozování cestovní agentury". Jedná se o nabízení,

prodej a zprostředkování prodeje jednotlivých služeb cestovního ruchu - zejména zabezpečení dopravy, ubytování, stravování, prů-

vodcovských služeb, prodeje letenek, jízdenek a místenek. V rámci živnosti lze prodávat věci související s cestovním ruchem

( vstupenky,mapy, plány, jízdní řády, průvodce a upomínkové předměty ).       

AKTUÁLNÍ NABÍDKA  VÝLETů

.

 

                                            Poslední aktualizace: 24. 01. 2007